Achtergrond

Geluid en trillingsmetingen, onderzoek en analyse

TTS is een werktuigbuwkundig ingenieursbureau dat op een dag een verkeerskundige uitdaging is aangegaan. De expertise die geleid heeft tot een kwaliteitsproduct als de FLEX-drempel is ook als afzonderlijke dienst beschikbaar.

Vanuit verkeerstechnisch oogpunt staan wij bekend om onze trillingsmetingen bij verkeerstrillingen door verkeersdrempels of onregelmatig wegdek, bij heiwerkzaamheden of spoorwegtrillingen. De trillingswaarden worden getoetst aan de SBR-richtlijnen. Deel A behandelt mogelijke schade door trillingen en deel B behandelt hinder door trillingen.

Daarnaast is veel expertise beschikbaar voor werktuigbouwkundige zaken. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • Sterkte berekeningen, zowel statisch als dynamisch
  • Ontwerp, zowel 2D als 3D
  • Realisatie en projectmanagement

Alfred-Spijkerman

Alfred Spijkerman, Innovator
A.Spijkerman@TTSolutions.nl

Linkedin