Andere vormen van overlast bij verkeersdrempels

Verkeersdrempels verhogen de verkeersveiligheid in hoge mate. Maar er zijn ook altijd nadelen te noemen. De ergernis bij bestuurders is 1 van de vormen van overlast, die veelal in breed maatschappelijk verband geaccepteerd wordt, zolang er maar geen gedrochten van drempels ontstaan. Verkeersdrempels veroorzaken echter ook een bepaalde mate van overlast in de vorm van geluid en trillingen. In hoeverre verkeersdrempels resulteren in klachten is van zeer veel factoren afhankelijk en bovendien moeten we geluid en trillingen los van elkaar beoordelen.

Trillingen verkeersdrempels:

Trillingen zijn voelbare trillingen in de woning die in een bepaalde mate hinder kunnen veroorzaken. Als een zwaar voertuig over een hobbel rijdt, wordt hierdoor een grote klap op het wegdek gegeven. Deze klap wordt een impulsbelasting genoemd. Deze impulsbelasting is des te groter als de snelheid hoger, de hobbel steiler is en de vrachtwagen zwaarder is. Ook de vering speelt nog eens een rol. Maar ook de afstand van de verkeersdrempel tot het huis, het type huis en het type bodem zijn ook allemaal belangrijk. Er bestaat een richtlijn trillingen van SBR, die kan bepalen in welke mate trillingen hinder opleveren. SBR-A behandelt mogelijke schade door trillingen en SBR-B behandelt trillingshinder voor personen in gebouwen. In de praktijk komt kans op schade door trillingen alleen in extreme gevallen voor. Als de afstand van de verkeersdrempel meer dan 20 meter bedraagt dan is trillingshinder voor SBR-B ook vrijwel nooit aan de orde. Veel verkeersdrempels liggen echter op een kortere afstand, waardoor er een zekere mogelijkheid op trillingshinder aanwezig is. Ook is de kans op trillingshinder afhankelijk van het type verkeersdrempel.

Geluid verkeersdrempels:

Als u kort op een weg woont is er altijd al een zekere geluidsbelasting door het verkeer wat hier overheen rijdt. Als er een verkeersdrempel geplaatst wordt, komt er een zekere verandering in het geluidsveld. Als de automobilisten langzamer gaan rijden neemt in principe het geluid af. Toch zie je dat bewoners de verandering soms als een achteruitgang ervaren. Dit komt door de veranderingen in het geluidsveld. Auto’s remmen af en trekken ook weer op na de verkeersdrempel. Dit gaat gepaard met andere geluiden dan men gewend was. Ook is er altijd in zekere mate sprake van geluidspieken, doordat bijvoorbeeld vrachtwagens met losliggende lading passeren. De lading klappert en komt soms even los en bonkt weer op de laadvloer. Ook de hele combinatie wordt aan het schudden gebracht en dat zorgt voor geluidsafstraling. Nogmaals: tegelijkertijd neemt de snelheid af, zodat de werkelijke overlast ook wel kan afnemen. Hoe dit in de praktijk uit zal gaan pakken, zal per situatie bekeken moeten worden.