Wiki

Andere vormen van overlast bij verkeersdrempels

Andere vormen van overlast bij verkeersdrempels

Verkeersdrempels verhogen de verkeersveiligheid in hoge mate. Maar er zijn ook altijd nadelen te noemen. De ergernis bij bestuurders is 1 van de vormen van overlast, die veelal in breed maatschappelijk verband geaccepteerd wordt, zolang er maar geen gedrochten van drempels ontstaan. Verkeersdrempels veroorzaken echter ook een bepaalde mate van […]

Read More →

Hoe werken verkeersdrempels eigenlijk?

Hoe werken verkeersdrempels eigenlijk?

Verkeersdrempels zijn opzettelijk gemaakte hobbels in het wegdek. Ze worden ook wel maatregelen in het verticale vlak genoemd. Deze hobbels hebben tot doel een bepaald discomfort, zeg maar ongemak bij de bestuurder op te wekken. Dit ongemak neemt toe naarmate de passeersnelheid toeneemt. Afhankelijk van het type auto en met […]

Read More →

De relatie tussen snelheid en ongevallen

De relatie tussen snelheid en ongevallen

De exacte relatie tussen snelheid en ongevallen is afhankelijk van veel factoren. In algemene zin is die relatie echter zeer duidelijk: naarmate er op een bepaalde weg harder wordt gereden, neemt de kans op een ongeval steeds meer toe. De ongevalskans is ook groter voor een individueel voertuig dat sneller […]

Read More →

Verkeersdrempels: een heet hangijzer

Verkeersdrempels: een heet hangijzer

Verkeersdrempels houdt de gemoederen bezig. Een groep mensen wil ze weg hebben, anderen pleitten voor meer snelheidsremmende maatregelen om de veiligheid te verhogen. Kunnen deze verkeersdrempels weer weg? Het antwoord is meestal: nee, want anders wordt er te snel gereden en is de kans op ongelukken onacceptabel groot. Nederland mag […]

Read More →