Flex-drempel 2.0

De Flex-drempel voldeed al ruimschoots aan het wettelijke kader omtrent geluid. In een aantal gevallen ontstond echter nog wel hinder als gevolg van de geluidsbeleving (subjectief). De hieronder genoemde maatregelen leveren ruim 10 dB verbetering op in de subjectieve geluidsbeleving. In de Jan-Toorop straat in Amsterdam worden in september 4 nieuwe FLEX-drempels geleverd die ook deze maatregelen hebben. De verbeteringen zijn dan spoedig ook live te ervaren.

Hogere snelheden zwaar verkeer

  1. Er worden op verende opwipbeveiligingen toegepast. Buffers drukken de rijplaat standaard naar beneden zodat de rijplaat er nooit uit kan wippen. De buffers blijken ook een positief effect te hebben op het geluid. De opwipbeveiligingen kunnen gedemonteerd worden, zodat onderhoud gepleegd kan worden aan de rijplaat.
  2. De gelaste stalen rijplaat is versterkt, zodat deze nog beter bestand is tegen hogere snelheden van zwaar verkeer.
  3. Ook de betonbak is versterkt met meer wapening om een nog robuuster ontwerp te verkrijgen.

Geluidreductie

  1. De rijplaat wordt voorzien van vele kleine gaatjes. Hierdoor zal de rijplaat veel minder vooral laagfrequent geluid afstralen.
  2. De rijplaat wordt aan de onderzijde voorzien van staalplaatjes die met speciale ontdreunende lijm zijn verlijmd. Hierdoor zal de rijplaat veel minder geluid afstralen, waarbij de hoge tonen het meest worden ontdreunt.
  3. De rijplaat wordt met behulp van meerdere zetlijnen in een vloeiende vorm gezet.
  4. De verende opwipbeveiligingen werken ook gunstig voor het geluid.

Meer informatie en video’s van de Flex-drempel vindt u hier.