Flex-drempel

Logo-FlexdrempelEen beweegbare flexibele drempel lost de nadelen van de huidige vaste drempels op! De FLEX-drempel. De FLEX-drempel ziet er uit als een gewone drempel, maar heeft een flexibele rijplaat. Voor zwaar verkeer als bussen en brandweer wordt de rijplaat vrijwel vlak, voor licht verkeer gedraagt het zich als een gewone drempel. Er is inmiddels ervaring met ruim 100 FLEX-drempels gedurende 8 jaar. De FLEX-drempel biedt oplossingen voor schijnbaar onoplosbare situaties. De FLEX-drempel bestaat uit een betonbak, een stalen rijplaat met antisliplaag en een aantal rubber elementen.

Voordelen op een rij:

 • Zeer geschikt voor busroutes
 • Brandweervriendelijk
 • Geluids- en trillingsarm (bij zwaar verkeer)
 • Snelheidsremmend
 • Duurzame materialen
 • Gunstig onderhoudscontract

Zeer geschikt voor busroutes
De FLEX-drempel komt zeer goed tot zijn recht op busroutes, daar de ARBO wet duidelijk aangeeft dat vaste steile drempels niet zijn toegestaan. We zien mede hierdoor consessies in de vorm van flauwere drempels die nauwelijks een remmend effect hebben of zelfs helemaal geen drempels. Deze oplossingen dragen niets bij aan verkeersveiligheid. De FLEX-drempel kent deze problemen niet en is mede hierdoor een beproefd concept op meerdere busroutes door heel Nederland.

Brandweervriendelijk
Er zijn inmiddels meerdere rijproeven gedaan met de FLEXdrempel. De tests zijn uitgevoerd met een tankautospuit. Dit is een brandweervoertuig met een gewicht van 11 ton welke bij alle incidenten als standaard wordt gebruikt voor de eerstelijns inzet. Volgens de ‘branche richtlijn optische en geluidssignalen’ mogen brandweervoertuigen die uitrukken met een prio 1 status een maximale snelheid bereiken die 20 kilometer hoger ligt dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid. Er is met verschillende snelheden een test uitgevoerd op de Flex-drempel. Gestart is met een snelheid van 30 km per uur en deze is vervolgens iedere keer met 10 km per uur verhoogd. De maximale snelheid waarmee de drempel werd gepasseerd bedroeg 60 km per uur. Tijdens deze rij testen is tijdens het passeren van de drempel een te verwaarlozen verhoging te voelen. Het voelt aan als een lichte glooiing in het wegdek. De FLEX-drempel is zonder snelheidsvermindering goed te passeren met een tankautospuit.

Leefbare woonomgeving
Veelal leiden conventionele drempels tot klachten bij de bewoners. Deze worden met name veroorzaakt door zwaar verkeer wat trillingsoverlast geeft. Tevens kunnen deze klachten toenemen bij slappe grond. De FLEX-drempel is zo ontworpen dat deze uitermate geschikt is voor dergelijke situaties. De klachten reduceren en dit komt de leefomgeving ten goede.

Technische achtergrond
De FLEX-drempel bestaat voornamelijk uit een grote betonnen bak met uitsparingen waar de stalen rijplaat in wordt gelegd. Deze betonnen bak wordt, net zoals andere betonnen elementen, permanent in de weg geïnstalleerd. Dit element is onderhoudsvrij doordat er geen losse onderdelen in zijn verwerkt. De stalen rijplaat kan het beste worden omschreven als een grote bladveer met een duurzame slijtlaag. Door de constructie rijdt het verkeer over een flexibel wegdek. Licht verkeer zal de drempel moeten nemen als een conventionele drempel omdat dit verkeer simpelweg niet zwaar genoeg is om de stalen rijplaat in te drukken. Het zware verkeer, te beginnen vanaf bijvoorbeeld bussen met een gewicht van 10 ton, zal de rijplaat zodanig indrukken dat de juiste attentiewaarde ontstaat. Deze beweging begint op het moment dat dit zware verkeer de rijplaat op rijdt. Direct nadat de as van het zware voertuig de plaat heeft gepasseerd komt de rijplaat weer omhoog door de verende werking van de rijplaat. Ook na veelvuldige passages van zwaar verkeer blijft de hoogte van de FLEX-drempel gelijk als op het moment van plaatsing.

Flex-drempel 2.0 sinds september 2015

De Flex-drempel voldeed al ruimschoots aan het wettelijke kader omtrent geluid. In een aantal gevallen ontstond echter nog wel hinder als gevolg van de geluidsbeleving (subjectief). De hieronder genoemde maatregelen leveren ruim 10 dB verbetering op in de subjectieve geluidsbeleving. In de Jan-Toorop straat in Amsterdam worden in september 4 nieuwe FLEX-drempels geleverd die ook deze maatregelen hebben. De verbeteringen zijn dan spoedig ook live te ervaren.

Hogere snelheden zwaar verkeer

 1. Er worden op verende opwipbeveiligingen toegepast. Buffers drukken de rijplaat standaard naar beneden zodat de rijplaat er nooit uit kan wippen. De buffers blijken ook een positief effect te hebben op het geluid. De opwipbeveiligingen kunnen gedemonteerd worden, zodat onderhoud gepleegd kan worden aan de rijplaat.
 2. De gelaste stalen rijplaat is versterkt, zodat deze nog beter bestand is tegen hogere snelheden van zwaar verkeer.
 3. Ook de betonbak is versterkt met meer wapening om een nog robuuster ontwerp te verkrijgen.

Geluidreductie

 1. De rijplaat wordt voorzien van vele kleine gaatjes. Hierdoor zal de rijplaat veel minder vooral laagfrequent geluid afstralen.
 2. De rijplaat wordt aan de onderzijde voorzien van staalplaatjes die met speciale ontdreunende lijm zijn verlijmd. Hierdoor zal de rijplaat veel minder geluid afstralen, waarbij de hoge tonen het meest worden ontdreunt.
 3. De rijplaat wordt met behulp van meerdere zetlijnen in een vloeiende vorm gezet.
 4. De verende opwipbeveiligingen werken ook gunstig voor het geluid.

 

http://vimeo.com/9672561

http://vimeo.com/110267571

Logo-Flexdrempel

Gunstig onderhoudscontract
Eens in de vier tot zes jaar moeten de rubbers van de FLEX-drempel worden vervangen. Hier heeft u geen omkijken naar. Wij lichten de busmaatschappij en hulpdiensten in, regelen de wegafzetting, en indien nodig met verkeersregelaar. Per drempel duurt de ingreep een half uur. Dit kan eventueel ook ‘s nachts. Hier zijn gunstige onderhoudscontracten voor.

 

 

De overheid zal in de toekomst blijven werken aan het verhogen van de verkeersveiligheid. De trend is dat infrastructurele verkeersremmende oplossingen niet alleen effectief moeten zijn maar ook de doorstroom van het verkeer moeten bevorderen. Intelligente verkeersmanagement systemen dragen daaraan bij en verhogen daarnaast de acceptatie door weggebruikers. De huidige moderne samenleving roept sterk om slimme acceptabele oplossingen.

 

 

TTS wil een significante bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid door het leveren van innovatieve, duurzame en intelligente verkeersremmende systemen. Onze missie is om uit te groeien tot de Europees marktleider, door een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten en door excellente producten te leveren met een uitstekende prijs/prestatie verhouding.

 

 

 

Een traditionele vaste drempel is een zwaar bevochten compromis. Als het alleen gaat om veiligheid willen we hoge en steile drempels, maar de bus en brandweer willen helemaal geen drempels. De bewoners zijn de overlast beu en eisen een prettige duurzame samenleving. In onze moderne tijd kan dit vraagstuk alleen worden opgelost als we afstappen van de drempel met de vaste hoogte. TTS ontwikkelt slimme drempels met een variabele hoogte zodat de drempel steeds de gewenste hoogte heeft in alle situaties.

We willen allemaal wonen in een prettige buurt zonder rondscheurend verkeer. Brandweer en ambulance willen razendsnel hulp bieden en zitten dus niet te springen om standaard verkeersdrempels.Verder maakt de arbo dienst zich sterk dat verkeersveiligheid niet over de pijnlijke rug van de buschauffeur wordt bereikt.

Maar ook de automobilist wil gewoon een standaard vloeiend lopende drempel, waarbij je niet steeds moet gokken hoe snel je deze nu weer kunt nemen zonder met je hoofd tegen het dak te zitten.