Wanneer moet ik welk type verkeersdrempel toepassen?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Belangrijk is om het hoofddoel in de gaten te houden en de kans op overlast te minimaliseren.

DMDV_grafiekWelke snelheid wordt nagestreefd?
Het hoofddoel van een verkeersdrempel is verkeersveiligheid, hoewel een vermindering van het aantal voertuigen over een bepaald wegvak ook een doel kan zijn. Immers kan een route zo onaantrekkelijk worden, dat men andere wegen kiest.

De grafiek en het ter plaatse geldende snelheidsregime dienen als uitgangspunt. Bij een 30-weg kan men vermoedelijk accepteren dat de snelheid iets hoger uitvalt, bijvoorbeeld 35 km/h. Te zien is dat de onveiligheid dan gering toeneemt. Bij een 50-weg is de onveiligheid eigenlijk al erg groot. Als op deze plaats ook regelmatig voetgangers of fietsers oversteken moet men eerst eens overwegen of dit stuk niet omgevormd kan worden tot een (plaatselijke) 30 km zone. Er zijn allerlei type verkeersdrempels beschikbaar, waarbij de meeste typen ook varianten hebben voor 30, 40, 50 of zelfs 60 km/h.

Betreft het een busroute of belangrijke uitrukroute voor de brandweer?
Een buschauffeur rijdt zeer vaak een vaste route. Een vaste verkeersdrempel zorgt hierbij in verband met afmetingen van dit voertuig voor onevenredig veel discomfort (ongemak). Er gelden in Nederland ARBO voorwaarden en het komt erop neer dat op busroutes standaard vaste verkeersdrempels over de volle breedte wettelijk dan niet zijn toegestaan. De brandweer rukt volgens vaste routes uit. Elke vaste verkeersdrempel over de volle breedte kost circa 10 seconde. Als elke seconde telt, kunnen een aantal verkeersdrempels op een dergelijke route voor grote problemen zorgen. De gemeente of de lokale brandweer heeft een kaart van deze routes. De mogelijke oplossingen voor bus of brandweer routes zijn daarom anders.

Welke verkeersdrempel als het geen bus of brandweer route is?
In deze situatie is er een heel scala aan mogelijkheden zoals de klinker drempel, verkeersdrempel uit prefab elementen enzovoorts.