Expertise Schok, Trillingen en geluid

Effectieve integratie van dynamica in het ontwerp

Veel machines in de scheepsbouw en de industrie worden op trillingsdempers geplaatst om geluid en trillingshinder naar de omgeving te verminderen. Dit is een effectieve methode waarmee grote reducties kunnen worden gerealiseerd. Bij marineschepen komen daar ook nog eens schokeisen en onderwatergeluidseisen bij.

TTS heeft ruim 25 jaar ervaring als Senior expert op het gebied van schok, trillingen en geluid. Toepassingen zijn in de Maritieme wereld, maar ook in de industrie te vinden.

Optimalisatie

Met name bij marineprojecten is veel ervaring opgedaan om trillingen, geluid en onderwatergeluid sterk te verminderen. Gedreven door zware eisen, worden voortdurend verbeteringen gevonden. Dit heeft geleid tot een effectieve en integrale aanpak, waarbij standaard apparatuur gebruikt wordt op marine schepen die toch aan aanzienlijke strengere eisen moeten voldoen.

Hierbij kijken we naar de volgende aspecten:

Het verende systeem. Alfred Spijkerman heeft eigenhandig hiervoor zeer geschikte software ontwikkeld die door diverse vooraanstaande bedrijven zoals Damen Schelde Naval Shipbuilding worden gebruikt. Voor complexe systemen kan ook met FEM technieken worden gewerkt. Hierbij worden de verende elementen (trillingsdempers), balgen, koppelingen geoptimaliseerd. Optimalisatie kan snel 6-8 dB winst opleveren.De fundaties aan de werktuigzijde en aan de scheepszijde worden veelal kwalitatief beoordeeld en geoptimaliseerd. In een aantal veeleisende gevallen kan optimalisatie ook dmv FEM technieken worden geoptimaliseerd. Optimalisatie kan snel nogmaals 6-8 dB winst opleveren.

Indien nodig kunnen complete geluid en trillingsprognoses van zeeschepen of binnenvaartschepen worden gemaakt. Neem eens vrijblijvend contact op, zodat we de vele mogelijkheden kunnen bespreken.